Biljartclub

BC Meijel

Laatst bijgewerkt: 22 augustus 2023.

BC Meijel     Historie     Club(lokaal)     Bestuur     Leden     Teams    

BC Meijel

MEIJEL

Meijel (tot 2010 een zelfstandige, kleine gemeente) maakt nu deel uit van de gemeente "Peel en Maas". Meijel ligt net aan de Limburgse kant van de grens Noord-Brabant/Limburg, aan de rand van natuurgebied 'De Groote Peel'.

In dit circa 6000 inwoners tellende dorp zijn er momenteel nog 4 biljartverenigingen actief:

  • B.C. Joppe (in Gemeenschapshuis d'n Binger)
  • B.C. Meijel (in Gemeenschapshuis d'n Binger)
  • B.C. 't Kloster, senioren (in Gemeenschapshuis d'n Binger)
  • B.C. Maas en Peel, senioren (in Gemeenschapshuis d'n Binger)
Tot voor kort waren nog meer biljartclubs actief, die inmiddels zijn opgegaan in andere clubs of verhuisd:
  • B.C. Oranjeteam (in het Oranjehotel), opgegaan in B.C. Joppe
  • B.C. Ketelbink (in Café Ketels en Café Colé), opgegaan in B.C. Meijel
  • B.C. De Siem (in Café De Siem), verhuisd naar Panningen, nu spelend onder de naam "MePa"

MBV

In 1990 werd de MBV (Meijelse Biljart Verenigingen) opgericht; een samenwerkingsverband tussen de Meijelse biljartclubs. Van de meeste Meijelse clubs is een lid afgevaardigd in de MBV-commissie.

Zie ook de "MBV"-pagina.

MLBB

BC Meijel is lidnummer 38 van de Midden Limburgse Biljart Bond, de MLBB.
In de Hoofdklasse en 1e klasse Libre én bij het Driebanden wordt gespeeld met 3-tallen. De 2e t/m 5e klasse Libre bestaat uit 4-tallen.

Meer informatie op de website van de MLBB.

Begin pagina   Terug

Historie

1965 t/m 1974 - jaar 1 t/m 10

Enkele biljartliefhebbers die regelmatig een partijtje biljart speelden in het café van Paul Pluym in de Dorpsstraat te Meijel, wilden een wat serieuzere vorm aan hun liefhebberij geven. Zo ontstond het idee om een biljartvereniging op te richten.

Het waren de liefhebbers Jan Boumans, Daan v.d. Leest, Jo Lenaers, Hub Nijssen en Mart Verheijen die een oprichtingsvergadering hielden. Tot voorzitter werd gekozen Jan Boumans, secretaris werd Daan v.d. Leest en Jo Lenaers zou als penningmeester het financiële reilen en zeilen gaan beheren. Tevens werd op deze vergadering besloten om zich met de vereniging aan te sluiten bij de Midden-Limburgse BiljartBond (de MLBB). Het doel was om met een of meerdere teams te gaan deelnemen aan de MLBB-competitie. Het bestuur pleegde wat acquisitie en zo ontstond een BC Meijel met 12 leden. Twee viertallen werden gevormd en aangemeld voor deelname aan de MLBB-competitie 1965/1966.

In het derde verenigingsjaar kocht kastelein Paul Pluijm een prachtig nieuw Roothaert-biljart met de speelmaten 115x230 cm. Het bestuur werd van drie naar vijf leden uitgebreid met Hub Nijssen en Johan Weerts. Door de sterke groei kon met al met 5 viertallen deelnemen aan de MLBB-competitie.

In het 5e verenigingsjaar werd het 3e team kampioen met maar liefst 103 punten! Dit eerste kampioensteam bestond uit de spelers Piet Vervoort, Toon Bukkems, Harrie Verheijen en Jan Verbugt. Zij speelden vijf maal de volle winst en leden slechts één keer een nederlaag met 2-6. Drie jaar later werden Jan Strijbos, Johan Weerts, Leo Brummans en Jo Schoren kampioen met 108 punten! In 1973/1974 gevolgd door Jan Verbugt, Henk Pijnenburg, Henk Lansbergen en Bart Geuns en in 1974/1975 door Jan Verbugt, Steef Winkelmolen, Henk Pijnenburg en Henk Lansbergen.

1975 t/m 1984- jaar 11 t/m 20

Op de receptie ter gelegenheid van het kampioenschap van het 4e in 1977-1978, werd door Jac Strijbos een beker uitgereikt voor de speler met de minste verliespunten in de MLBB-competitie en Jan Verbugt mocht deze eerste Jac Strijbos Beker in ontvangst nemen. In datzelfde jaar werd er binnen de club ook gespeeld voor de Van Dessel Cup waarmee het nieuwe seizoen werd geopend; de eerste winnaar hiervan was Mart Verheijen. De Jac Strijbos Beker bleef bestaan tot 1984, de Van Dessel Cup tot 1990.

1985 t/m 1994 - jaar 21 t/m 30

In 1984-1985 werd (tijdens het 20e verenigingsjaar) één team kampioen en drie teams eindigden op een 2e plaats in de MLBB-competitie. In het 21e verenigingsjaar (1985-1986) nemen, na het plotselinge overlijden van lokaalhouder en lid Paul Pluym, Herman en Andrea Betting het roer van De Zwaan over.

Vanaf 1987 werd gestart met een onderlinge competitie Bandstoten, waarin Harrie Kuepers de eerste winnaar werd. Nadat de Van Dessel Cup was gestopt, werd de competitie Bandstoten weer (tijdelijk) hervat.
In 1989 volgde Piet Joosten Herman Betting op als secretaris. Piet zou deze functie vervullen tot 2014.

In het 25-jarige jubileumjaar 1989-1990 werden maar liefst twee teams van BC Meijel kampioen in de MLBB-competitie en werden 4 zilveren jubilarissen gehuldigd: Toon Bukkems, Hub Nijssen, Piet Joosten en Hannes Weerts. Dan werd op 19 en 20 mei de festiviteit betreffende het 25-jarig bestaan gevierd. Het bestuur had zich de nodige inspanningen getroost en een biljarttoernooi georganiseerd. Nog nooit in Meijel vertoond! De zaal van Hotel de Zwaan werd omgetoverd tot een waar biljartpaleis. De spelers van de Meijelse biljartverenigingen werden uitgenodigd om op dit toernooi over twee dagen te spelen. Met 40 deelnemers werd dit een geweldig succes! Men was verrukt over dit evenement en op de zondagavond na de prijsuitreiking werd spontaan een lied aangeheven door de in ruime getale aanwezigen en een ware ovatie viel onze voorzitter Henk Lansbergen ten deel. Het Meijelse Biljarttoernooi was geboren! Er is een commissie ontstaan uit bestuursleden van de vijf biljartverenigingen uit Meijel met het doel activiteiten te ontwikkelen voor de gezamenlijke biljartverenigingen uit Meijel. Aanvankelijk had men nogal wat scepsis om jaarlijks een toernooi te houden vanwege de financiële haalbaarheid. Doch Henk Lansbergen, ook voorzitter van deze commissie, drukte dit initiatief door. Zodoende werd het tweede Meijelse toernooi gehouden in het lokaal van BC Joppe (voorheen De Mop), met de bedoeling om bij toerbeurt jaarlijks verder te gaan. En tot op heden is dit een jaarlijks terugkerend, zeer succesvol evenement.

In 1991 werd Johan (Hannes) Weerts tot erelid van de vereniging. In augustus van datzelfde jaar werd door de MBV de eerste Meijelse Biljartcompetitie gehouden.

Tijdens de MLBB-competitie van 1993-1994 speelde BC Meijel voor het eerst met een drietal: Toon Brummans, Henk Lansbergen en Piet Joosten. In september 1995 werd het biljart verplaatst naar de huidige standplaats.

1995 t/m 2004 - jaar 31 t/m 40

Herman en Andrea Betting vierden in 1999 het 12,5-jarig bestaan van hun zaak. Een nieuwe bekerkast werd verworven. Door de firma van Dijck Keukens werd het benodigde materiaal geschonken en Jo Schoren had geheel belangeloos er een prachtig meubelstuk van gemaakt. Ook werd een nieuw publicatiebord aangeschaft.

Op 25 juni 1999 trad Will Driessen als opvolger van Wiel Peeters toe tot het bestuur en werd in 2008 benoemd als penningmeester, een functie die Will nog steeds vervult. Ook trad Will toe tot het MBV-bestuur en daarmee Henk Lansbergen opvolgend. In dit jaar verkreeg de vereniging rechtspersoonlijkheid.

In competitiejaar 1999-2000 werd Meijel 4 (Jan Verbugt, Henk Pijnenburg, Jo Schoren en Henk van Doormalen) voor de zoveelste maal kampioen, maar ze zouden daarmee een langere periode van "helaas geen MLBB-kampioenen" inluiden.

Gezien onze zustervereniging Ketelbink geen clublokaal meer had kregen zij in 2000 onderdak in ons clublokaal. Herman plaatste, tegen onze zin, een tweede biljart op de plaats waar voorheen ons biljart had gestaan. Nu wij met Ketelbink in hetzelfde huis woonden, werd besloten om samen een zomercompetitie te organiseren. In 2002 verhuisde Ketelbink naar Colé.

Vanaf competitiejaar 2002-2003 speelt Meijel ook mee in de MLBB-Driebandencompetitie. Vanaf 2004 spelen twee driebandenteams mee.

2005 t/m 2014 - jaar 41 t/m 50

Op 4 juni 2005 vierde BC Meijel haar 40-jarig jubileum met een fietstocht, een diner, een receptie en huldiging van de 40-jarige jubilarissen Hub Nijssen en Piet Joosten. Tevens werd aan alle leden een fraai jubileumboekje uitgereikt, samengesteld door Piet Joosten.

In december 2005 startte de MBV met een Driebandencompetitie. Toon van Beuningen moest hier in de finale het onderspit delven tegen Jan Liebregts van BC Joppe.

Omdat de fietstocht tijdens het jubileum goed bevallen was, werd besloten jaarlijks een fietstocht te organiseren en tot op heden is dat steeds een succesvolle dag.

Jo Trienekens werd bij zijn 40-jarig jubileum in 2007 benoemd tot erelid van BC Meijel. In 2008 trad Jo Trienekens af als bestuurslid en werd opgevolgd door Eric Goossens.

In augustus 2011 werden met medewerking van vele sponsoren en vooral Toon en Andrea van Beuningen, de clubshirts van BC Meijel vol trots gepresenteerd.

In 2013 volgde Thijs Geerlings secretaris Piet Joosten op. Thijs ontwierp een nieuw clublogo en introduceerde de Nieuwsbrief. Tevens maakte hij in juni 2015 een begin met deze website.

Op 29 maart werden door fotograaf Frans Tijssen de clubfoto's gemaakt ten behoeve van het naderende 50-jarige jubileum, dat op 6 juni op een grootse wijze werd gevierd met een fiets- en autotocht, lunch, museumbezoek, diner, receptie en een feestavond.

2015 t/m 2024 - jaar 51 t/m 60

Per 1 januari 2016 stopten Andrea en Toon van Beuningen met hun werkzaamheden in hotel De Zwaan. Wegens een grote verbouwing verhuisde het clublokaal (tijdelijk?) naar Café Colé, Donk 33, Meijel. Tijdens een extra ledenvergadering op 27 maart 2017 werd met grote meerderheid van stemmen besloten om bij Colé te blijven spelen.

In competitiejaar 2016-2017 zorgde Meijel 2 (Wilbert Berben, Wiel Peeters, Thijs Geerlings en Henk van der Kruijs) ervoor, dat er na 17 jaar weer een kampioensteam binnen de MLBB was. Ook werden in 2017, vanwege de wisseling van biljartlokaal, nieuwe clubshirts aangeschaft.

In 2018 werd voor de eerste keer het Clubkampioenschap Driebanden gehouden, samen met BC Ketelbink. Eerste clubkampioen driebanden werd Henk van der Kruijs.

De MLBB-competitie van seizoen 2019-2020 werd voortijdig beëindigd vanwege de maatregelen omtrent het corona-virus. Alleen de nieuwe moyennes werden berekend uit de gespeelde wedstrijden. Ook het clubkampioenschap Libre en het MBV-weekendtoernooi vonden geen doorgang. MLBB-seizoen 2020-2021 werd eveneens geheel afgelast vanwege corona.

Begin juli 2021 stierf clublid Wilbert Berben aan de gevolgen van zijn ernstige ziekte. Na een ernstige hersenbloeding van kastelein Karel Coolen moest net voor aanvang van competitie 2021-2022 een nieuw (tijdelijk) clublokaal worden gezocht. Samen met BC Joppe konden we terecht in Gemeenschapshuis d'n Binger.

Het lidmaatschap van de Kamer van Koophandel werd beëindigd. Wegens corona-perikelen trok team Meijel 4 zich terug uit de MLBB-competitie 2021-2022. Alle spelende leden van BC Ketelbink sloten zich aan bij BC Meijel.

Eind december 2022 overleed Ton van Heugten aan de gevolgen van zijn ziekte.

Heden

We zijn er nog steeds trots op dat er nog enkele leden van het eerste uur tot op vandaag de dag lid zijn van BC Meijel. Momenteel telt BC Meijel 24 leden, waarvan er 11 actief spelen in de MLBB-competities Libre en Driebanden.

Begin pagina   Terug

Club(lokaal)

Sinds begin 2016 was BC Meijel thuis in Café Colé aan de Donk te Meijel.
Door de sluiting van clublokaal Café Colé, is BC Meijel sinds 2021 ondergebracht in de Biljartzaal van:

Gemeenschapshuis d'n Binger
Alexanderplein 2, 5768 BE Meijel
Tel. 077 466 18 68
Website: www.dnbinger.nl

We spelen samen met de teams van BC Joppe op één biljart.

Competitie-avonden zijn maandag (Meijel 1; Libre), dinsdag (Meijel 2; Libre) en vrijdag (Meijel A; driebanden).

Begin pagina   Terug

Bestuur

Het bestuur van BC Meijel bestaat uit de volgende personen:

FotoNaamFunctie
Lansbergen
Henk
Voorzitter
Geerlings
Thijs
Secretaris
Webmaster
Driessen
Will
Penningmeester  
op den Drink 
Erik
Bestuurslid
Adriaans
Ger
Bestuurslid

Contributie

De contributie voor BC Meijel bedraagt € 45,-- per jaar (€ 40,-- voor gastspelers en niet-actieve spelers), vóór 1 juli over te maken op bankrekening NL14 RBRB 8835 4253 95 t.n.v. W.Driessen, inzake BC Meijel.

Voor seizoen 2023-2024 is de contributie vastgesteld op € 35,-- plus voor actieve spelers nog € 31,50 als contributie voor d'n Binger.

Begin pagina   Terug

Leden

Ledenlijst van BC Meijel.

NB: Onderstaande gegevens zijn van de MLBB-competitie 2023-2024.
JOP = Joppe; (G) = Gastspeler; * = geen historisch moyenne; Res = reserve.

SPELER
LIBRE
DRIEBANDEN
Foto Naam LidnrTeam KlasseDagMoyenne Car. Team KlasseDagMoyenne Car.
Adriaans
Ger
5002 3B Di 1,96 60 -- -- -- -- --
Beeks
Jac
4992 3B Di 1,46 50 -- -- -- -- --
Coolen
Karel
3100Res -- -- 1,32 50 -- -- -- -- --
Doensen
Jo
673Res -- -- 1,45 50 Res -- -- *0,225*18
Driessen
Will
17671 1A Ma 4,16 105 -- -- -- -- --
op den Drink
Erik
3832-- -- -- 0,88 40 -- -- -- -- --
Geerlings
Thijs
3198JOP 33B Di 1,36 50 A Res1 Vr *0,238*18
Goossens
Eric
2196-- -- -- -- -- Res -- -- 0,233 18
Hikspoors
Henk
2317Res -- -- 1,21 45 A 1 Vr 0,306 20
Janssen
Mark
3397Res -- -- 2,19 65 Res -- -- 0,452 26
Janssen
Willie
2197Res -- -- 0,88 40 -- -- -- -- --
Joosten
Huub
17242 3B Di 1,42 50 Res -- -- *0,225*18
Joosten
Piet
674Res -- -- 1,69 55 -- -- -- -- --
van der Kruijs
Henk
675Res -- -- 1,45 50 Res -- -- 0,256 18
Lansbergen
Henk
6761 1A Ma 3,39 90 -- -- -- -- --
van Lieshout
Martijn
3208Res -- -- *1,00 *45 A 1 Vr 0,319 20
Luijten
Pieter
(G)
2708JOP -- -- -- -- Res -- -- *0,375*24
Meulendijks
Carlo
2122Res -- -- *1,00 *45 Res -- -- 0,194 16
Nijssen
Hub
677-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Nijssen
Jan
3833Res -- -- 0,36 19 -- -- -- -- --
Nijssen
Piet
39512 3B Di 0,93 40 -- -- -- -- --
Slaats
Leo
946JOP 44C Ma 0,99 40 Res -- -- *0,225*18
Verbugt
Jan
6862 Res3B Di 1,07 45 Res -- -- *0,225*18
Vissers
Joep
8741 1A Ma 2,59 75 A 1 Vr 0,435 26

Begin pagina   Terug

Teams

NB: Onderstaande gegevens zijn van de MLBB-competitie 2023-2024.
(G) = Gastspeler; * = geen historisch moyenne; res = reserve/roulatiespeler.

BC Meijel speelt in seizoen 2023-2024 met 3 teams (2 Libre en 1 Driebanden) in de MLBB-competitie:

Meijel 1
speelt in de 1e klasse A Libre

(maandag)

1. Will Driessen (4,16)
2. Henk Lansbergen (3,39)
3. Joep Vissers (2,59)

Meijel 2
speelt in de 3e klasse B Libre

(dinsdag)

1. Ger Adriaans (1,96)
2. Jac Beeks (1,46)
3. Huub Joosten (1,42)
4. Piet Nijssen (0,93)
5. Jan Verbugt (res) (1,07)

Meijel A
speelt in de 1e klasse Driebanden 

(vrijdag)

1. Joep Vissers (0,435)
2. Martijn van Lieshout (0,319)
3. Henk Hikspoors (0,306)
4. Thijs Geerlings (res) (*0,238)

Begin pagina   Terug

© 2015-2024 Webmaster Thijs Geerlings -- Print deze pagina